بنیاد ملی گندم کاران ایران

کسی که گندم می کارد راستی می افشاند

بنیاد ملی گندم کاران ایران

کسی که گندم می کارد راستی می افشاند

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

خداوندا ... 
مرا مجرای  انتشار عشق الهی خود در روی زمین قرار ده ...
تا هر جا نفرت است ، عشق درو کنم ...
تا هر جا آسیب است عفو ...
هر جا شک هست ایمان ...
هر جا نومیدی است امید ...
و هر جا تاریکی است نور ...
و هر جا غم است سرور ...

 

با سلام و احترام ؛
وجود ارزشمند شما دوستان همواره مایه مباهات است و پشتوانه ای برای اعاده حقوق کشاورزان ؛
اینک که در سایه توجهات حضرت باریتعالی و تلاشها و مساعدت های شما عزیزان ؛ بنیاد ملی گندم کاران ایران  جایگاه شایسته ای در جامعه کشاورزی و مراجع تصمیم گیری و تصمیم سازی پیدا نموده است  خلأ سایت اختصاصی بنیاد بیش از پیش جهت استفاده از نکته نظرات و پیشنهادات اعضای محترم  شورای احساس می شد که خوشبختانه با تصمیمات هیأت رئیسه محترم و تلاش های جناب خان محمدی و مشاور زحمتکش جناب دکتر آستانه و همت جناب مهندس کریم ذوالفقاری این خواسته جامه عمل پوشیده و از امروز با آدرس bmgki.ir  شروع به کار نمود امیدوارم با مشارکت شما عزیزان شاهد شکوفایی بیش از پیش بنیادمان باشیم. 
                                                                                          با احترام 
                                                                                      عطااله هاشمی
                                                                           رئیس بنیاد ملی گندم کاران ایران